< poprzednia strona

ADAM

Pianista, aranżer, kompozytor, pedagog, magister sztuki, menedżer kultury. Absolwent PSM I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach w klasie fortepianu, Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalizacja: instrumentalna, Jazz i Muzyka Rozrywkowa oraz Akademii Ekonomicznej (studia podyplomowe) na kierunku Menedżer kultury. Wykładowca i akompaniator Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, pracownik ośrodków kultury, członek Chóru Reprezentacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Harmonia”, Zespołu Kameralnego „Ad Libitum”, muzyk sesyjny. Laureat licznych nagród na szczeblu międzynarodowym.

Na co dzień, szczęśliwy mąż i pasjonat sztuk kulinarnych. Miłośnik gadżetów…